Herroepingsrecht en retourneren

U heeft als Koper bij BabyWai het recht om van uw aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De Koper dient bij uitoefening van het herroepingsrecht het product op eigen kosten en verzendingsrisico binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan BabyWai te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen en vergelijkbare producten niet worden teruggenomen. Het wettelijk modelformulier voor retourneren kan hier gedownload worden.

Praktisch, hoe retourneren?

Stap 1:

  • Aanmelden en naar bestellingen gaan (niet naar terugzending).
  • Vervolgens klikt u helemaal rechts in de kolom van uw bestelling op "details" en kan u aanvinken wat u wil retourneren en een "retour aanvragen".
  • Als u dit correct heeft gedaan vindt u onder de knop "terugzending" uw retourartikels terug.
Stap 2
  • U stuurt uw pakketje in de orginele verpakking terug naar ons retouradres met ingevuld retourformulier. Retouradres: BabyWai, Ravenstraat 1, 9255 Buggenhout (België).
of
  • U kan uw pakketje persoonlijk afleveren, met ingevuld retourformulier, op afspraak op ons retouradres: Ravenstraat 1, 9255 Buggenhout (België). Opgelet BabyWai is een webshop en heeft dus geen bezoekadres, u kan enkel op afspraak retourneren. Maak een afspraak door te mailen naar info@babywai.be.

Terugbetaling

BabyWai verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal BabyWai niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen ophalen bij BabyWai of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper.
Bij geschillen tussen beide partijen: de consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Contact

Een vraag voor Babywaï?